Политика за Поверителност

 

 

Политика за Поверителност

Прилагаме политика за защита на личните данни както за данни, събирани от вас чрез нашият интернет сайт https://extremeline.bg.

Защитата на личните данни е от голямо значение за Екстрийм Лайн ЕООД и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Настоящата Политика за поверителност се отнася до вашите личните данни, които ЕКСТРИЙМ ЛАЙН ЕООД събира с цел да ви предостави услуги („Услуги“) съгласно предмета си на дейност.

Политиката за поверителност обяснява как в ЕКСТРИЙМ ЛАЙН ЕООД събираме и обработваме Вашите лични данни. Лични данни означава всяка информация или набор от информация, която идентифицира или би могла да бъде използвана за идентифициране на потребителя. Това включва информация като име и фамилия, домашен адрес, имейл адрес, номер на картата за самоличност, телефонен номер, месторабота/училище, IP адрес, идентификационен номер на „бисквитка“. Тази политика обяснява как обработваме Вашите лични данни, какви са Вашите права и как законът защитава Вас и данните Ви.

 

ЗАКОНОВАТА РАМКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИТЕ

Спазването на поверителността и защитата на Вашите лични данни е важен въпрос за нас, който взимаме под внимание във всички наши бизнес взаимоотношения. Ние зачитаме поверителността на личните Ви данни и винаги действаме в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016.

Възможно е в течение на времето да има и други промени, които ще трябва да направим в тази политика за защита на личните данн, като в такива случаи ще Ви уведомяваме всеки път, когато направим промяна в нашата политика. Може да се наложи да поискаме от Вас да приемете промените или да дадете наново съгласието си за използването на Вашите лични данни.

 

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

Данни, които Вие споделяте с нас:

За регистрация и управление на Вашия профил;
За да имате възможност да оставяте коментари;
За измерване и проследяване на потребителското поведение с цел подобряване на нашите продукти и вашето потребителско преживяване;
За да показваме релевантни за вас реклами и съдържание;
В имейли или писма до нас;
Попълвани и изпращани от Вас форми, свързани с използваните услуги, включително посещения на организирани от нас събития;
Данни, които изпращате към нас под формата на обратна връзка.
Ние не събираме чувствителни лични данни за Вас.

 

ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

ЕКСТРИЙМ ЛАЙН ЕООД събира личните Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги – на договорно основание.

ЕКСТРИЙМ ЛАЙН ЕООД събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя чрез писмена декларация-съгласие или при регистрация на уеб страницата ни.

Съгласието, което предоставяте, може винаги да бъде чрез изпращане на имейл до: contacts@extremeline.bg.

ЕКСТРИЙМ ЛАЙН ЕООД обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

ЕКСТРИЙМ ЛАЙН ЕООД може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред този интерес преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

 

ТРЕТИ СТРАНИ

Личните данни, които се обработват за Вас се трансферират и към куриерски фирми за целите на предоставяне на куриерски услуги в изпълнение на поети ангажименти към Вас на територията на страната и извън нея, печатници за отпечатване и предоставяне на удостоверения от квалификационни курсове, хотели за провеждане на срещи, НАП и НОИ за изплащане на хонорари, компании притежаващи електронни платформи с цел предоставяне на електронни продукти и услуги, туроператори с цел организиране на екскурзии, търговски представители – юридически и физически лица с цел дистрибуция, НАП и НОИ за изплащане на хонорари.

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на Законодателството.

Понякога след Ваше изрично съгласие дадено през инструментите партньори, можем да получим данни от трети страни, например данни от профила Ви в социални мрежи, като Facebook или Google.

Лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни и/или правоприлагащи органи, ако това се изисква от приложимото законодателство.

В сайта се използват бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за предоставяне на посочeните в сайта услуги. Някои от тези бисквитки са технически необходими за нормалното функциониране на сайта.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от ЕКСТРИЙМ ЛАЙН ЕООД само и единствено за посочените цели. Те включват, по-специално:

1. Предоставяне, подобряване и поддръжка на нашите онлайн услуги:

Това включва анализи на данни, идентифициране на тенденциите в използването, както и изчисления и статистически данни. Тези данни са основно количествени, без персонализирана информация.

2. Използване на формуляр за контакт:

В случай, че използвате формуляра за контакт за запитвания, предоставената от Вас информация във формуляра, включително данните за контакт, се използват за обработка на запитването и се съхраняват за по-нататъшна употреба, ако възникнат въпроси за последващи действия.

3. Създаване на профил:

В случай, че ползвате сайта като регистриран потребител, предоставената от Вас информация се използва, за обработка на вашите поръчки или за отговор на ваши запитвания. Предаваме ги на търговски партньори, участващи в обработката на направените от вас заявки, единствено до изискваната степен.

 

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

В ЕКСТРИЙМ ЛАЙН ЕООД сме въвели нужните мерки за сигурност на информацията, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до Вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни на тези служители, доставчици на външни услуги и други трети страни, които имат легитимно право на достъп до тях. Те са обект на задължение за поверителност.

Предвид естеството на Интернет, обръщаме внимание на факта, че може да има пропуски в сигурността при предаването на данни през Интернет (например чрез електронна поща) и че пълната защита на данните от достъпа на трети лица не е възможна.

 

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период за съхранение на личните данни, ние отчитаме обема, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които ние обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания.

Предоставените лични данни ще се съхраняват от ЕКСТРИЙМ ЛАЙН ЕООД за срок от 5 години.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

Общият регламент за защита на лични данни гарантира определен набор от права, които можете да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно вие имате:

• Право на достъп до информация относно обработката на лични данни и сведения какви лични данни ЕКСТРИЙМ ЛАЙН ЕООД обработва за Вас;

• Право на получаване на копие от информацията, която съхраняваме;

• Можете да ни поискате копие от личните данни, които съхраняваме за вас, като ни изпратите имейл на адрес: contacts@extremeline.bg.

Ще се опитаме да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, в който случай ще Ви уведомим.

• Право да ни кажете дали информацията, която съхраняваме, е неправилна.

Имате право да поставяте под въпрос всяка информация, която съхраняваме за вас, която смятате за грешна или непълна. Моля, свържете се с нас по електронната поща на адрес contacts@extremeline.bg, ако искате да направите това, и ще предприемем разумни стъпки, за да проверим точността на информацията и, ако е необходимо, да я коригираме.

• Да ни кажете, че искате да преустановим използването на Вашите лични данни

Имате право да:

• възразите срещу използването на Вашите лични данни;

• да поискате да изтрием личните Ви данни;

• да поискатe ограничаване на обработката;

• да ни помолите да спрем да ги използваме, ако няма нужда да го правим (известно като “правото да бъдеш забравен”).

• да поискате преносимост на личните Ви данни към друг Администратор.

Възможно е да има правни основания, поради които трябва да запазим или използваме Вашите данни, които ние ще споделим с Вас, когато упражнявате някое от гореизброените права.

• Оттегляне на съгласието

Можете да оттеглите вашето съгласие за това да използваме Вашите лични данни по всяко време. Моля, свържете се с нас на имейл на contacts@extremeline.bg, ако искате да оттеглите Вашето съгласие. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени продукти или услуги.

 

КОНТАКТИ

За въпроси, свързани с настоящите Правила за поверителност, моля, свържете се с:

ЕКСТРИЙМ ЛАЙН ЕООД

ЕИК – BG204053073

С. Дивотино , ул. Единадесета 30

Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO) в ЕКСТРИЙМ ЛАЙН ЕООД е
Веселин Георгиев , тел. +359 988 915 553 , имейл: contacts@extremeline.bg.

 

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА

Моля, ако не сте доволни от начина, по който сме използвали личните Ви данни, уведомете ни като ни изпратите имейл contacts@extremeline.bg.

Имате право да се оплачете и в българската Комисия за защита на личните данни, с адрес: България, 1592, гр.София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; Телефон: +359 2 91 53 518; Факс: +359 2 91 53 525; адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg, website: https://www.cpdp.bg/.

С разглеждането и използването на функциите на нашия уебсайт, Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информиран/а за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

13.04.2020 г.